Fatimah Az-Zahra, Wanita Teladan Sepanjang Masa

Az-Zahra, pemimpin wanita sepanjang masa, wanita teladan, seorang bidadari dalam wujud manusia. … Fatimah az Zahra adalah putri Nabi Muhammad saw dan Khadijah binti khuwailid. Ketika bayi fatimah lahir, bersinarlah cahaya darinya dan tidak ada satu tempat pun dibumi, di sebelah timur maupun baratnya, melainkan bersinar dengan cahaya itu.

Tidak ragu lagi, Az-Zahra –wanita terbaik di seluruh alam- adalah teladan wanita Muslimah, karena dialah satu-satunya wanita yang hidup dalam naungan ayahandanya yang maksum, suaminya yang maksum, dan ia sendiri pun maksum. Artinya adalah iklim tempat dia berkembang dan tumbuh dewasa adalah iklim kesucian, karena ia menghabiskan usia kanak-kanaknya dalam pangasuhan Nabi yang mulia. Pernikahannya, pengaturan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya berada didalam rumah seorang pribadi terbesar kedua dalam Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dalam usianya yang singkat itu, ia mempersembahkan kepada masyarakat dua orang imam yang maksum, Al-Hasan dan Al-Husain, serta dua orang wanita pemberani dan mau berkorban, Zainab dan Ummu Kultsum.

Pada rumah yang seperti itulah kita mendapatkan gambaran hidup dari seorang wanita yang hidup didalam naungan, undang-undang dan metode pendidikan islam.Melalui buku ini, penulis mencoba memperkenalkan wanita terbaik dalam islam dengan mengungkapkan beberapa aspek kehidupan. Yang paling ditekankan disini adalah masalah akhlak dan pendidikan. Namun, penulis juga memberikan informasi yang cukup memadai tentang riwayat hidupnya, terutama bagi mereka yang belum banyak mengenal tentang az-Zahra.

Buku ini baik sekali untuk dibaca oleh para pendidik, tokoh-tokoh wanita Islam, para pemuda, ibu rumah tangga, para peminat sejarah, serta para pemerhati kehidupan para tokoh. Selain dapat mengenal pribadi az-Zahra, dengan membaca buku ini para pembaca juga dapat mengetahui berbagai aspek kehidupannya yang patut untuk direnungkan dan diteladani.

Tag: