Buku ini bermaksud menjelaskan bagaimana manusia dalam kehidupan sosialnya tidak mungkin terlepas dalam sebuah tuntutan adanya sistem pembimbingan (guru) dan
Sebelum mendirikan suatu bangunan, siapa pun akan memulainya dengan membangun fondasi yang kokoh. Semakin fondasi itu kokoh — dengan menyertakan
Manusia yang menderita adalah manusia yang hidup di pinggiran lingkaran eksistensi. Pusat eksistensi adalah Yang Bathin, Pinggiran eksistensi adalah yang
Masalah kema'shuman para nabi khusunya Nabi saw merupakan masalah yang cukup sulit dipecahkan secara tuntas. Namun syeikh Jafar Subhani dengan
Ibnu Taymiah, Nama ini sudah tidak asing di telinga kaum Muslim. Dialah tokoh Islam yang menjadi Inspirator bagi sebagian kelompok
Buku ini menjelaskan bahwa manusia dalam kehidupan sosialnya tidak lepas dalam sebuah tuntutan adanya sistem pembimbingan (guru) yang memandu secara
  Buku ini berusaha untuk memahamkan dan mendekatkan kepada para pembaca siapa dan apa Ahlulbait yang dimaksud oleh Nabi saw.
  Buku ini mengandungi pembahasan singkat tapi padat mengenai permasalahan Imamah dan kepemimpinan dalam islam. Bahwasannya benarkah kepemimpinan itu mesti
  Buku ini merupakan semacam ringkasan dari empat buku terkenal, yaitu; Tafsir al-mizan karya Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i, Al-Mahdi
Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah kalian bersama Ali bin Abi Thalib, lantaran ia adalah pemimpin dan maula kalian, cintailah ia. Ia
No post found
No post found