Becermin Pada 99 Asma Allah

Ikhtiar menuju akhlak Ilahi “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah” adalah dambaan setiap Muslim yang ingin menyempurnakan hidup sesuai tuntunan Sang Khaliq.

Buku ini termasuk salah satu dari buku yang mengandalkan konsep Ketuhanan dalam Islam (Allah) dengan porsi terbesar pada Asma’ul Husna-Nya yang berjumlah 99. Penulisan buku ini menurut penulisnya ditujukan kepada non-Muslim yang terbuka dan jujur ingin mengetahui bagaimana umat Muslim memandang Sang Pencipta mereka dan kelompok Muslim yang hidup di Barat sehingga mereka malu dengan nama-nama Islam mereka.

Tag: