Imam Mahdi: Dari Proses Gerakan Hingga Era Kebangkitan

 
 
Buku ini menguraikan penjelasan komprehensif tentang tanda-tanda akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang menyertiny, prosesgerakan kebangkitan Imam Mahdi, para pendukung dan musuhnya, berbagai peperangan yang akan diarunginya, era pemerintahannya, seerta zaman tegaknya keadilan dan kebenaran di era pemerintahannya. Buku ini telah diakui oleh sejumlah peneliti islamsebagai paparan paling menyeluruh dan akurattentang Imam Mahdi dan segala hal yang menyertai tentang kebnagkitannya. Dalam buku ini akan menguak sejarah masa depan dengan penuturan yang mengalir indah. Inilah buku yang memuat pelabagai nubuat Baginda Nabi Saw dan ahlulbait beliau yang suci tentang menegakkan kerajaan ilahi di muka bumi melalui Imam Mahdi