Graha Takwa

Ketakwaan adalah hal yang prinsipil dalam agama Islam stelah kepercayaan kepada Allah (tauhid dan kepercyaan akan hari kebangkitan(ma’d dan doktrin yang lain). Kata takwa dan derivasinya disebut dalam al qur’an sebanyak dua ratus kali. Ketakwaan adalah karakter yang strategis dalam proses penyucian jiwa. Takwa adalah manifestasi kemanusiaan yang paling utama dan ciri dari kemanusiaan yang sesungguhnya.