Kategori: Agama dan Mazhab

Dialog Antar ImanDialog Antar Iman

Mempelajari perbandingan agama mungkin akan menggoyahkan bila anda memercayai Tuhan didasarkan pada alasan-alasan yang tidak rasional (menurut akal). Dan juga dapat memperoleh hasil lain yang diinginkan yaitu memperkokoh fondasi kepercayaan.

The Last Messiah 2The Last Messiah 2

Mesianisme adalah suatu paham yang menunggu kehadiranseorang “messiah” yang bakal menyelamatkan umat manusia danmewujudkan keadilan bagi penduduk bumi. Perkataan “messiah”sendiri berasal dari bahasa Ibrani, “messiah”, yang merupakan padanan atau cognate

The Last Messiah 1The Last Messiah 1

Mesianisme adalah suatu paham yang menunggu kehadiran seorang “messiah” yang bakal menyelamatkan umat manusia dan mewujudkan keadilan bagi penduduk bumi. Perkataan “messiah” sendiri berasal dari bahasa Ibrani, “messiah”, yang merupakan

Madzhab kelimaMadzhab kelima

Perhatian terhadap Islam Syi’ah sebagai mazhab kelima di TanahAir mulai muncul sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Berbagairespon dan apresiasi—baik yang positif maupun yang negatif—menghiasi langit intelektual Islam di Indonesia