Kategori: Kalam & Akidah

Graha TakwaGraha Takwa

Ketakwaan adalah hal yang prinsipil dalam agama Islam stelah kepercayaan kepada Allah (tauhid dan kepercyaan akan hari kebangkitan(ma’d dan doktrin yang lain). Kata takwa dan derivasinya disebut dalam al qur’an