Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Quran Buku ke 2

Ayat-ayat dalam buku ini berhubungan dengan masalah etika, dan akhlak seksual, sedangkan pada pertenagahan surat berhubungan dengan masalah-masalah dasar-dasar akidah.