Teladan Abadi: Hasan Askari

Buku ini berusaha untuk memahamkan dan mendekatkan kepada para pembaca siapa dan apa ahlulbait yang dimaksud oleh Nabi Saw. Inilah buku yang mengupas tuntas peran mereka dalam sejarah islam hingga sekarang